Ankara
Pazartesi - Cumartesi 09:00-18:00

Oyak – Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş

Kaer Mühendislik > Oyak – Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş

Proje Detaylarıx

İşveren:Oyak – Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş
Lokasyon:Merkez, Kütahya
Kapasite:480.000 m2 Proje Alanı
Proje Yılı: 2022
Yapılan İş:Alt Yapı ve Üst Yapı Fabrika İçi Revizyonlarının Projelendirilmesi

Proje Açıklamasıx

 • Saha içi yağmur suyu hesap ve projeleri,
 • Saha üst alan toplama kanallarının projelendirilmesi,
 • Saha içi yağmur suyu hatlarında 2 adet çökeltim havuzu hidrolik hesap, yapısal hesap ve projelendirilmesi,
 • Saha içi yağmur suyu hatlarının ana dere deşarj hattının projelendirilmesi,
 • Saha içi yolların projelendirilmesi,
 • Saha içi ilave atık su hatlarının projelendirilmesi,
 • Saha içi yeni yapılacak yolların altında galeri yapısal hesap ve projelendirilmesi
 • 1000m3 toplam kapasitede 2x500m3 gözlü su deposu yapısal hesap ve projelendirilmesi (kazı, genel vaziyet, mimari ve betonarme uygulama projeleri),
 • Fizibilite ve Raporlama Çalışmaları,
 • Keşif ve Metraj Çalışmaları,
 • İhale Dosyalarının Hazırlanması.